back to home dude

Đưa những con thú về nhà

Đưa những con thú về nhà

về Đưa những con thú về nhà

Cố gắng để có được càng nhiều kết hợp càng tốt để có được một điểm số cao hơn. Chú ý thêm cho các phím. Nếu bạn đã thực hiện đủ kết hợp với các phím, bạn có thể mở khóa và giải thoát những con ong.