back to home dude

Đưa đá quý cho tôi

Đưa đá quý cho tôi

về Đưa đá quý cho tôi

Hãy tìm những viên đá cùng màu, cùng số và kết nối chúng với nhau. Bạn càng kết nối nhiều, càng nhiều viên đá biến mất. Hãy kiếm thật nhiều tiền nha.