back to home dude

Đưa cừu về nhà: khoảng trống 2

Đưa cừu về nhà: khoảng trống 2

Về Đưa cừu về nhà: khoảng trống 2

Hãy cố gắng giành lấy sự chú ý của người nông dân bằng cách làm gián đoạn lúc anh ấy coi ti vi. Bạn có thể dùng động vật để thực hiện việc này. Hãy để chúng nhảy trên những tấm bạt lò xo, làm nhiễu sóng ti vi hoặc làm 1 cái gì đó, miên là bạn lấy được sự chú ý của người nông dân.