back to home dude

Đưa cừu non về nhà: dưới lòng đất

Đưa cừu non về nhà: dưới lòng đất

về Đưa cừu non về nhà: dưới lòng đất

Hãy đưa những chú cừu về đích. Bạn phải chọn chúng theo đúng thứ tự. Đôi khi bạn nên để chú cừu nhỏ đi trước để thuận tiện hơn, và lần tiếp theo là chú cừu già nhất dẫn đầu.