back to home dude

Đưa chú cừu về nhà 1

Đưa chú cừu về nhà 1

về Đưa chú cừu về nhà 1

Lần này bạn sẽ làm gì để dẫn chú cừu Shaun và bạn của nó trở về nhà? Vượt qua những chướng ngại vật và giải quyết những vấn đề.