back to home dude

Đầu vuông 2 người chơi

Đầu vuông 2 người chơi

Về Đầu vuông 2 người chơi

Bắn tất cả những con ma với vũ khí bạn đang có trên tay. Bạn cũng có thể chơi trò này với 2 người khác.