back to home dude

Đầu thây ma

Đầu thây ma

Về Đầu thây ma

Đầu thây ma là trò chơi thây ma hấp dẫn dễ thương! Điều này thì đúng nhưng không phải trò chơi bắn. Lần này bạn giúp thây ma bằng cách ghép đầu của chúng vào những thân hình bé nhỏ! Hãy tìm xem đầu của họ sẽ khép với thân như thế nào!