back to home dude

Đu phép màu

Đu phép màu

về Đu phép màu

Bắn sợi dây của bạn và đu qua càng nhiều càng tốt, nhưng cảnh giác với kẻ thù, và đừng buông sợi dây thừng.