back to home dude

Đầu Lâu Vàng

Đầu Lâu Vàng

Về Đầu Lâu Vàng

Tránh những hòn đá lăn khổng lồ, thu thập thật nhiều kim cương nhất có thể và đừng rơi xuống vực sâu. Cô gái phiêu lưu của bạn có thể sống sót bao lâu? Hãy tiếp tục chạy!