back to home dude

Đầu lâu bé

Đầu lâu bé

về Đầu lâu bé

Bạn đóng vai một gã kỳ quái, người mà bị mất tất cả trong công việc. Hãy trả thù chính bạn bằng cách tiêu diệt hết tất cả mọi thứ và mọi người.