back to home dude

Đầu lâu

Đầu lâu

về Đầu lâu

Hayc loại bỏ tất cả đầu lâu với ít sự di chuyển nhất có thể. Hãy đánh nhiều đầu lâu cùng lúc và giành điểm cao nhất. Bạn có thể dùng đồ vật mình có nếu gặp sự cố.