back to home dude

Đầu hàng

Đầu hàng

Về Đầu hàng

Bạn sẽ là 1 người lính dũng cảm và dùng các phương tiện khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm. Bạn phải chiến đấu chống lại kẻ thù và phá huỷ căn cứ của chúng để cướp lấy lá cờ. Liệu bạn có kĩ năng với các loại vũ khí để có thể sống sót.