back to home dude

Đầu gấu Granny

Đầu gấu Granny

về Đầu gấu Granny

Granny nhận được một khẩu súng trong tù và bạn phải giúp cô ấy vượt ngục. Hãy bắn lính gác, mở đúng cửa và lấy thật nhiều túi tiền. Liệu bạn có thể vượt qua tất cả 9 cửa cùng lúc?