back to home dude

Đầu bếp sushi Youda 2

Đầu bếp sushi Youda 2

về Đầu bếp sushi Youda 2

Trong trò chơi nhỏ xinh này, bạn sẽ trở thành một đầu bếp sushi. Bạn đang làm việc tại một nhà hàng mới và nó bắt đầu trở nên rất đông. Hãy đảm bảo bạn nhận đầy đủ tất cả các đơn gọi món, sau đó nhanh chóng chuẩn bị các món ăn và phục vụ các khách hàng. Bạn có thể ghi nhớ tất cả các đơn gọi món và giữ các khách hàng luôn hài lòng chứ?