back to home dude

Đầu bếp Henry

Đầu bếp Henry

về Đầu bếp Henry

Hãy giúp Henry trở thành một đầu bếp nổi tiếng thế giới bằng cách cho người ngoài hành tinh ăn! Sử dụng chuột để mở hoặc đóng cửa sập và đảm bảo rằng mỗi sinh vật được ăn những gì nó muốn. Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong mỗi cấp độ không?