back to home dude

Đầu bếp Barbie: pizza Ý

Đầu bếp Barbie: pizza Ý

về Đầu bếp Barbie: pizza Ý

Cùng với Barbie, bạn sẽ làm chiếc pizza thật ngon cho Ken. Hãy nhào bột, làm sốt và thêm những loại rau Ken thích. Sau đó, bạn phải nướng trong vài phút. Ken chắc sẽ thây chiếc bánh rất ngon đây.