back to home dude

Drusselstein: Thi lái xe

Drusselstein: Thi lái xe

về Drusselstein: Thi lái xe

Drusselstein là một thiên tài. Một nhà khoa học tài ba. Nhưng anh ta chỉ thiếu một điều. Bằng lái xe. Thật xấu hổ... May mắn thay là gián điệp Perry ở đây để giúp Drusselstein. Luôn có một điều đầu tiên cho mọi thứ phải không?