back to home dude

Drop Dead 2.5

Drop Dead 2.5

Về Drop Dead 2.5

Hãy tìm cách khủng khiếp nhất để phá hủy chú gấu nhỏ! Chọn một cấp độ, ném cơ thể nó qua mọi thứ xung quanh và hãy cố gắng kích hoạt đúng nhữing chiếc bẫy để đạt được số điểm cao nhất!