back to home dude

Drones.io

Drones.io

Về Drones.io

Drones.io là một trò chơi .io bay và bắn vui nhộn. Bay quanh khu vực và bắn hạ những chiếc máy bay khác. Hãy cẩn thận, vì nếu bị bắn và rơi xuống bạn sẽ mất điểm sức khỏe. Chiếc máy bay của bạn phục hồi khá chậm.