back to home dude

Drillboid

Drillboid

về Drillboid

Vào vai chú người máy khoan dũng cảm và đào qua những đường hầm dưới lòng đất! Đánh bại những con quái vật với súng la-de của bạn và cố gắng định vị quả cầu phát sáng. Bạn có thể cướp hết các nguồn trong hành tinh này không nào?