back to home dude

Draw a Line

Draw a Line

về Draw a Line

Vẽ một đường thẳng theo từng cấp độ để giúp cho những cái mặt cười bắt được những ngôi sao, và những gương mặt phiền toái rơi ra khỏi màn hình.