back to home dude

Drakojan Skies 2

Drakojan Skies 2

về Drakojan Skies 2

Hãy thử để loại bỏ kẻ thù của bạn và bắn chúng rơi khỏi bầu trời. Bạn có thể sử dụng đạn cũng như tên lửa, nhưng bạn chỉ có một số giới hạn các tên lửa!