back to home dude

Drake and the Wizards 2

Drake and the Wizards 2

về Drake and the Wizards 2

Đánh bại Dard Wizard và cứu lấy Eildrem trong trò chơi phiên bản mới Darke and the Wizard! Nhặt những châu báu, mua nâng cấp và cố gắng đi qua những cấp độ 1 cách an toàn trong trò chơi cực vui này.