back to home dude

Dragons of Atlantis

Dragons of Atlantis

về Dragons of Atlantis

Hãy chuẩn bị cho một trận chiến lớn trong trò chơi sự biến mất của vương quốc đại tây dương! Chọn một trong 4 cấp độ riêng biệt để xây dựng thành phố và tập hợp quân đội cho cuộc chiến tiếp theo. Huấn luyện con rồng của bạn để giúp bạn trở thành chiến binh lớn mạnh nhất của đại tây dương trong trò chơi giàu trí tưởng tượng này!