back to home dude

Dragonball Z Goku Dressup

Dragonball Z Goku Dressup

về Dragonball Z Goku Dressup

Bạn cảm thấy nhàm chán với cách an mặc của Goku? Bạn có thể tạo cho anh ấy một phong cách khác trong trò chơi này. Lựa chọn tất cả, từ tóc đến súng.