back to home dude

Dragon Quest

Dragon Quest

về Dragon Quest

Chàng hiệp sĩ dũng cảm đang tiến vào lâu đài nhưng không biết trước điều gì đang xảy ra. Bạn hãy giúp anh ta, lấy những chiếc chìa khóa và tiến vào vòng trong.