back to home dude

Dragon dash

Dragon dash

Về Dragon dash

Hãy bay và thu thập nhiều đồng xu hết mức có thể. Bạn phải bay lên, bay xuống. Dù thế nào cung phải để ý những chú chim. Nếu bạn đâm vào chúng, bạn sẽ thua