back to home dude

Dragon Ball: Fierce Fighting v1.1

Dragon Ball: Fierce Fighting v1.1

về Dragon Ball: Fierce Fighting v1.1

Hãy giúp Goku chiến đấu với những kẻ thù. Sử dụng sự kết hợp đặc biệt để gây ra cuộc tấn công dũng mãnh. Bạn có thể chơi trò này một mình hoặc chơi với bạn.