back to home dude

Dragon Ball: Fierce Fighting 1.8

Dragon Ball: Fierce Fighting 1.8

về Dragon Ball: Fierce Fighting 1.8

Bạn là một trong những người hùng banh rồng và đánh bại một số lượng lớn những kẻ thù trong từng nhiệm vụ! Bạn cũng có thể mời thêm bạn chơi và đấu với nhau! Bạn có đủ mạnh để đánh bại mọi thứ trên đường không nào?