back to home dude

Dragon Ball: Fierce Fighting 1.7

Dragon Ball: Fierce Fighting 1.7

về Dragon Ball: Fierce Fighting 1.7

vào vai Goku, Krillin hoặc 1 trong những anh hùng banh rồng để chống đối với hàng ngàn các kẻ thù với những nhiệm vụ khác nhau! bạn có thể chiến đấu với bạn trong cuộc chiến 1 chọi 1! Ai sẽ là người hùng mạnh nhất trong hành tinh này?