back to home dude

Dragon Age Journeys

Dragon Age Journeys

về Dragon Age Journeys

Tạo cho mình một nhân vật và bắt đầu cuộc hành trình của chính bạn! Chiến đấu với những con quái vật độc ác và đánh bại chúng bằng chiến thuật! Dần dần nhân vật của bạn sẽ trở nên lớn mạnh hơn!