back to home dude

Dr. Vile: The Greater Good

Dr. Vile: The Greater Good

về Dr. Vile: The Greater Good

Tiến sĩ Vile muốn trở thành nhà khoa học trên toàn thế giới, vì thế anh ta quyết định dừng sao băng đang trên đường tiêu hủy trái đất! tập hợp những vật thể đúng để tạo ra những tia la de đầy năng lượng