back to home dude

Dr. Bulldog's Pets Hospital

Dr. Bulldog's Pets Hospital

về Dr. Bulldog's Pets Hospital

Vào vai bác sĩ Bulldog và chữa lành tất cả các bệnh và vết thương cho những con thú!Kiểm tra xem mỗi chú bị bệnh gì, sau đó thực hiện đúng để chúng trở về khỏe mạnh bình thường!