back to home dude

DPS

DPS

về DPS

Bạn sẽ gây ra được bao nhiêu thiệt hại mỗi giây? Đây là một trò chơi chiến lược khác mà bạn sẽ phải sử dụng mọi kỹ năng suy nghĩ và chiến đấu! Chống lại quái vật và sử dụng các chiến lợi phẩm để nâng cấp và cải thiện khả năng của bạn. Chọn mức độ khó phù hợp với bạn và chúc bạn vui vẻ!