back to home dude

Down Hill Dilly

Down Hill Dilly

về Down Hill Dilly

Tránh tất cả những chướng ngại vật bằng cách nhảy qua chúng kịp lúc. Tập hợp thêm năng lượng để vượt qua tất cả 3 cấp độ.