back to home dude

Double Pressure

Double Pressure

về Double Pressure

Nhanh tay đậu xe của bạn vào điểm chỉ định, sau đó nhảy ra và túm lấy súng để bắn chết những kẻ thù của bạn. Sau khi hoàn tất những cuộc chiến súng nổ lửa, bạn có thể mua thêm những vũ khí mới và những món đồ khác trong cửa hàng.