back to home dude

Double Edged

Double Edged

Về Double Edged

Đánh bại những binh lính của kẻ thù trong trò chơi phiêu lưu Hack và Slash này và nhặt những vũ khí cũng như những thứ giá trị từ trong chiến trường. Bạn có thể chơi trò này với 2 người chơi khác trên cùng một máy tính.