back to home dude

Dottie

Dottie

về Dottie

Mức độ tập trung của bạn đến đâu? bạn có đủ tập trung để di chuyển chấm A sang B? Sử dụng chuột vi tính của bạn để tránh chạm vào những bức tường và những chướng ngại vật khác nhau trong từng cấp độ!