back to home dude

Dots

Dots

về Dots

Tập hợp hết tất cả những chấm xanh. Khi bạn lỡ tay chạm vào những chấm đang chuyển động.. Bạn sẽ không còn gì!