back to home dude

Dot Wave

Dot Wave

về Dot Wave

Bạn có biết trò chơi máy bay trực thăng nổi tiếng? Không? Vậy Flappybird thì sao? Có? Trò chơi này giống như flappybird, với tốc độ 100 dặm 1 giờ. Khá thú vị. Bạn sẽ là người phá vỡ kỉ lục điểm cao chứ? Bạn có thể làm được điều đó!