back to home dude

Đột nhập máy bay

Đột nhập máy bay

về Đột nhập máy bay

Đưa ra quyết định đúng đắn và tìm được tự do bằng cách thâm nhập vào máy bay của bọn găng-xtơ. Bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm lại được báu vật chứ? Bạn luôn có thể quay lại trước một bước khi phạm sai lầm!