back to home dude

Đột kích đặc công

Đột kích đặc công

về Đột kích đặc công

Với binh lính của bạn, bạn cần phải loại bỏ những kẻ thù. Suy nghĩ kỹ và chơi thật nhanh trí