back to home dude

Đốt cháy người trên lửa

Đốt cháy người trên lửa

về Đốt cháy người trên lửa

Cố gắng thiêu cháy càng nhiều người trên lửa càng tốt.