back to home dude

Doodle Creatures

Doodle Creatures

Về Doodle Creatures

Dùng máy scan di truyền để scan những loài động vật khác nhau và cách ly những đặc điểm di truyền của chúng trong trò chơi này dựa trên Doodle God. Dùng những gien được scan để tạo ra những loài vật mới và tất cả các loại sinh vật biến đổi kỳ quặc và điên rồ!