back to home dude

Doodle Brigade

Doodle Brigade

về Doodle Brigade

Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc viết chữ. Ác quỷ ở khắp mọi nơi và hút tất cả số mực trong vương quốc. Bạn có thể ngăn chặn những thế lực xấu xa không? Vẽ và dàn xếp đội quân của bạn. Tiêu diệt kẻ thù để thu thập điểm. Dùng số điểm này để nâng cấp quân lính của bạn. Chúc bạn may mắn, vương quốc cần bạn.