back to home dude

Donta

Donta

về Donta

Hãy lên xe tăng và đánh lại kẻ địch. Bạn phải di chuyển và nổ tung kẻ thù thành từng mảnh trước khi chúng đánh bại bạn.