back to home dude

Don't Panic

Don't Panic

về Don't Panic

Pháo đài của bạn đang bị tấn công bởi một số lượng lớn những kẻ thù, nhưng đừng sợ hãi! Hãy trang bị cho mình thật nhiều súng để ngăn chặn chúng! Bạn cũng có thể vào trong tháp pháo của bạn để thực hiện cuộc phá hủy tấm cỡ!