back to home dude

Đống rắc rối: Steven

Đống rắc rối: Steven

về Đống rắc rối: Steven

Steven đã biết ngày này sẽ đến. Đống hổ lốn trong phòng cậu ấy đã trở nên quá lớn và giờ thì cậu ấy phải dọn nó. Bạn có thể thu dọn đống hổ lốn của cậu ấy trước khi rác rưởi chiếm hết chỗ không? Nếu bạn hoàn thành trò chơi này, có thể bạn sẽ tự dọn được phòng của mình. À không hãy chơi một trò chơi khác.