back to home dude

Đóng gói đồ chơi

Đóng gói đồ chơi

về Đóng gói đồ chơi

Hãy dùng ván trượt ở cuối màn hình để điều chỉnh tốc độ của máy ở mỗi cửa. Hãy đảm bảo robot chạm nút bấm mà không bị thương. Bạn sẽ giành được nhiều bánh xe nếu bạn chơi tốt