back to home dude

Đón hè cùng Lily

Đón hè cùng Lily

về Đón hè cùng Lily

Mùa hè tới đồng nghĩa với việc Lily cần một diện mạo mới. Hãy làm tóc và chọn quần áo cho cô ấy để cô ấy trông thật toả sáng.